Het Koor

In 1421 schenkt het kapittel van de toenmalige Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen een Choraelhuys aan de kapelmeester en de choralen (jonge zangers). Dit Choraelhuys ontwikkelt zich tot een belangrijk Europees muziekcentrum dat model staat voor vele “zangscholen” in gans Europa. De Schola Cantorum van Antwerpen is vooral beroemd in de 15de en de 16de eeuw en trekt befaamde musici en componisten aan. Nauw verbonden met het kathedraalkoor werkten grote historische namen als Orlandus Lassus, Tielman Susato, Philippus de Monte en Cipriano de Rore. Maar de Godsdienstoorlogen, de Spaanse muiterij en de scheiding der Zeventien Provinciën belemmeren de uitstraling van de stad en haar kathedraal. Toch slaagt het Choraelhuys erin zich te ontplooien als muziekschool in de 17de en 18de eeuw met John Bull als organist en Willem de Fesch als kapelmeester. Nu nog zijn dit ronkende namen die getuigen van een rijke muzikale traditie. De muzikale betekenis van de kathedraal houdt stand tot aan de Franse Revolutie, wanneer ook het Choraelhuys verdwijnt!

Het zijn kapelmeesters Emiel Wambach en Lodewijk de Vocht die de grote traditie weer tot leven brengen met de heroprichting van het knapenkoor in 1927.

Pas in 1962 wordt Antwerpen weer een bisschopsstad en tekent zich een heropbloei voor het kathedraalkoor af, onder leiding van kapelmeester Jan Schrooten.

Sinds het jaar 2000 staat het Antwerps Kathedraalkoor en het Choraelhuys onder leiding van kapelmeester Sebastiaan van Steenberge.

Het huidige koor bestaat uit ongeveer 80 zangers: de jongste zitten in het derde leerjaar en de oudsten op de universiteit. Het steeds weer opbouwen en onderhouden van zulk een kathedraalkoor vereist veel inzet en een nooit aflatend doorzettingsvermogen.

De vele inspanningen worden ruimschoots beloond met prachtige concertreizen. De zangers van het kathedraalkoor waren reeds te horen over heel Europa. Zo waren ze reeds te gast als “Choir in Residence” in Exeter Cathedral en Ely Cathedral. De taak van een zanger is in de eerste plaats het opluisteren van de wekelijkse erediensten in de kathedraal. Dit kan heel vaak leiden tot een drukke agenda tijdens de Kerkelijke Hoogdagen.

Daarnaast is het koor ook zeer actief als concertkoor en dit over heel Vlaanderen. Cd-opnames, radio en televisieopnames vervolledigen het taken pakket. Ontmoetingen met zangers en hoogwaardigheidsbekleders uit alle werelddelen maken het leven van een koorzanger des te boeiender en dragen bij tot het opvoeden van jongeren met een grote ervaring en een brede kijk op de wereld.