Het Koor

Over ons koor

Het huidige koor bestaat uit ongeveer 80 zangers: de jongste zitten in het derde leerjaar en de oudsten op de universiteit. Het steeds weer opbouwen en onderhouden van zulk een kathedraalkoor vereist veel inzet en een nooit aflatend doorzettingsvermogen.

De vele inspanningen worden ruimschoots beloond met prachtige concertreizen. De zangers van het kathedraalkoor waren reeds te horen over heel Europa. Zo waren ze reeds te gast als “Choir in Residence” in Exeter Cathedral en Ely Cathedral. De taak van een zanger is in de eerste plaats het opluisteren van de wekelijkse erediensten in de kathedraal. Dit kan heel vaak leiden tot een drukke agenda tijdens de Kerkelijke Hoogdagen.

Daarnaast is het koor ook zeer actief als concertkoor en dit over heel Vlaanderen. Cd-opnames, radio en televisieopnames vervolledigen het taken pakket. Ontmoetingen met zangers en hoogwaardigheidsbekleders uit alle werelddelen maken het leven van een koorzanger des te boeiender en dragen bij tot het opvoeden van jongeren met een grote ervaring en een brede kijk op de wereld.

Agenda

Er zijn op dit moment geen komende concerten beschikbaar.

Nieuws

Op 22 december om 15 uur nodigen wij u van harte uit op ons jaarlijks kerstconcert.

donderdag 28 november 2019  -  20.00u

Onze - Lieve - Vrouwekathedraal, Antwerpen